Quy luật bên trong những con Số…

Con số, nó có cái lý ở bên trong nên mới gọi là lý số.

Các con số đơn vị từ 0,1,2,..9 ẩn chứa bên trong nó rất nhiều những quy luật của vũ trụ. Nhà toán học và Triết gia Hy Lạp Pythagore đã từng nói “ Các con số chi phối cả thế giới của chúng ta, muốn hay không chúng ta đều không thể cưỡng lại”.

Chúng ta thử xem một vài quy luật dưới đây.
1. Năng lượng của những con số.
Trong các số đơn vị từ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 thì tổng các số chẵn : 0+2+4+6+8= 20, tổng các số lẻ: 1+3+5+7+9=25.
Chúng ta thấy rằng tổng các số lẻ (số dương) luôn luôn lớn hơn tổng các số chẵn (số âm). Suy rộng ra năng lượng dương tồn tại bên trong các con số đơn vị luôn luôn trội hơn năng lượng âm. Ở ngoài đời thực chúng ta thấy rằng con đực luôn lấn át con cái, đàn ông mạnh hơn đàn bà…
2. Lý sinh thành của con số.
5+1=6; 5+2=7; 5+3=8; 5+4=9 điều này có nghĩa là con số sáu (6) được sinh ra từ số 1 và số 5. Số bảy (7) được sinh ra từ số 2 và số 5, số 8 được sinh ra từ số 3 và số 5, số 9 được sinh ra từ số 4 và số 5. Các con số 1,2,3,4 được gọi là những con số sinh vì nó cộng với 5 thì sẽ thành ra các số 6,7,8,9. Như vậy ngay trong bản thân những con số đơn vị cơ bản nó cũng đã thể hiện lý sinh thành của vũ trụ, cái gì có sinh ắt sẽ có thành. Tạo nhân thì ắt phải có quả.
3. Luật quân bình của vũ trụ được biểu diễn thông qua các con số.
(Luật quân bình là một quy luật quan trọng của vũ trụ, ở thế giới hữu hình luật quân bình được thể hiện dưới dạng luật cân bằng và đối xứng).
Chúng ta quan sát hình dưới đây.


Trong toán học thì hình này gọi là hình ma phương cơ sở. Trong Kinh dịch thì gọi đó là lạc thư.
Ta thấy rằng tổng của các hướng đều bằng 15. (4+5+6=15; 2+5+8=15; 3+5+7=15; 1+5+9=15). Luật quân bình cho ta biết rằng, vũ trụ vốn cân bằng ở các hướng.

Số 15 khi đổi sang quẻ dịch ta được quẻ Thiên Sơn Độn. Thiên là tinh thần, là văn minh; độn là được dấu kín. Thiên sơn độn ở đây ý nói những gì tinh túy của văn minh đông phương được dấu kín dưới con số 15 này, và cũng là ở trung tâm của bảng ma phương cơ sở (hay lạc thư) này.

Ngay cả các nền văn minh của thế giới cũng có thể quy về các con số. Mô hình 2-3-5 (2+3=5) là Âm Dương- Tam Tài- Ngũ Hành là nền tảng của văn minh Phương Đông. Mô hình 4-1-5 (4+1=5) là mô hình của nền văn minh Phương Tây. (Sẽ viết rõ hơn ở các bài sau)

@ Sodepsongloc.com